Hvem er Horsens VVS Mesterforening

Historien om Horsens VVS Mesterforening

Horsens VVS-mesterforeningens historie og jubilæumsskrift Horsens By havde 453 år på bagen som købstad og Christian Ludvig Lendrop var borgmester i byen. Man skrev året 1895.
Blikkenslagermestrene i Horsens havde i mere end 30 år haft en organisation, og gennem dette laug haft et nært samarbejde med deres svende om løn- og arbejdsforhold.

Men efter at svendene i 1890 var nået så vidt, at de kunne oprette et landsforbund og fremføre fælles krav, var der ikke nogen vej udenom for de horsensianske blikkenslagere. Også de måtte have deres forening for at skabe fælles stillingtagen overfor svendenes krav. Den 5. september 1895 stiftedes Horsens Blikkenslagermesterforening.

Fra starten var bogstaveligt talt alle byens blikkenslagermestre medlemmer af foreningen. Enighed gør stærk, siger man. Det var derfor man søgte sammen i 1895, og selv i dag er sammenhold et vigtigt led i nutidens organisations liv blandt de arbejdsgivere, der er medlem af Horsens VVS Mesterforening. som sammenslutningen har heddet siden 197O.

Stærkt medvirkende til dannelsen affagforeninger i 1880-erne var den tiltagende politiske kamp under Estrup. Blikkenslagersvendene var som nævnt først med at få dannet deres faglige forening i bestræbelserne for at klare sig i et samfund, som ville holde dem nede. De dannede deres landsforbund allerede i 1890, og i de følgende år opstod mesterforeningerne rundt omkring i landet.

Læs historien om Horsens VVS Mesterforening i dette 100 års jubilæumsskrift(PDF)